Thursday, June 28, 2012

வைரம் ஏற்றுமதி மின்னுமா?


வைரம் ஏற்றுமதி மின்னுமா?

இந்தியாவிலிருந்து பட்டை தீட்டிய வைரம் ஏற்றுமதி மே மாதத்தில் சென்ற வருடம் மே மாதத்தை விட 50 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இது இந்த தொழிலில் இருப்பவர்களை ஒரு கிலியை கொடுத்துள்ளது. வைரம் ஏற்றுமதிக்கு 2 சதவீதம் வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது தான் இந்த ஏற்றுமதி சரிவுக்கு காரணம் ஆகும்.

No comments:

Post a Comment