பிளாகைப் பற்றி!

ஏற்றுமதி உலகத்தில்
நடப்புகளை தெரிந்து கொள்வது
மிகவும் முக்கியம்.
அந்த உலகத்தை
உங்களுக்கு
எளிதான தமிழில்
உங்களுக்கு வாரா வாரம்
எடுத்து கூறவே இந்த வலைப்பூ.

அன்புடன்
சேதுராமன் சாத்தப்பன்