Sunday, March 27, 2016

சவூதிக்கு அரிசி


சவூதிக்கு அரிசி


சவூதி அரேபியா போன்ற அரபு நாடுகள் இந்தியாவிலிருந்து அதிகம் அரிசி இறக்குமதி செய்கின்றன. சவூதி அரேபியா நாடு இறக்குமதி செய்யும் அரிசியில் 63 சதவீதம் இந்தியாவிலிருந்து தான் செய்கிறது. பெரும்பாலும் பாசுமதி அரிசி தான் இறக்குமதி செய்யப்பட்டாலும், சாதாரண அரிசியும் சிறிய அளவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. சவூதி அரேபியா நாட்டில் வருடத்திற்கு ஒரு தனி நபர் 43 கிலோ அரிசியை உணவாக சாப்பிடுகின்றார். ஆதலால் அங்கு தேவை அதிகமாக இருக்கிறது.


தங்களின் சந்தேகங்களுக்கு

ஏற்றுமதி குறித்த சந்தேகங்களுக்கு எழுதவும்sethuraman.sathappan@gmail.com

மொபைல் 098 204 51259, www.sethuramansathappan.blogspot.com.

No comments:

Post a Comment