Wednesday, January 30, 2013

ஏற்றுமதில் டாக்குமெண்டில் தவறுகள்


ஏற்றுமதில் டாக்குமெண்டில் தவறுகள்

எல்.சி. மூலமாக நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் போது பொருட்கள் எவ்வளவு சிறப்பாக இருந்தாலும், நீங்கள் தயாரிக்கும் எல்.சி. டாக்குமெண்ட்களூம் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கவேண்டும். தவறில்லாமல் எல்.சி. படி இருக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் உங்களுக்கு ஏற்றுமதிக்கண பணம் கிடைக்காது. 

2 comments:

  1. ஐயா. ஏற்றுமதி செய்யும் அனைவரும் EPC இல் உறுப்பினர் ஆகவேண்டும?

    ReplyDelete
  2. ஐயா : ஏற்றுமதி செய்யும் ஆனைவரும் ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி செய்யும் ஆனைவரும் EPC யில் உறுபினர் ஆகவேண்டுமா ?

    ReplyDelete