Wednesday, January 16, 2013

மீன் மற்றும் மீன் சார்ந்த பொருட்கள் ஏற்றுமதி


ஏற்றுமதிக்கு உதவும் இணையதளம்

மீன் மற்றும் மீன் சார்ந்த பொருட்கள் ஏற்றுமதி

மீன் மற்றும் மீன் சார்ந்த பொருட்கள் ஏற்றுமதி நீங்கள் சென்று பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான இணையதளங்களில் ஒன்று சென்ட்ரல் மெரைன் பிஷரீஸ்  ரிசர்ச் இண்ஸ்டிடியூட் ஆகும் (www.cmfri.org.in). 1947 ம் வருடம் துவங்கப்பட்ட இந்த அரசாங்க நிறுவனத்தில் மீன் சம்பந்தப்பட்ட பல ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. 

No comments:

Post a Comment