Wednesday, April 18, 2012

மியன்மாருக்கு (பர்மா) ஏற்றுமதி வாய்ப்புக்கள்


மியன்மாருக்கு (பர்மா) ஏற்றுமதி வாய்ப்புக்கள்

பர்மா ஒரு பொன் விளையும் பூமி. பர்மாவின் காடுகளை திருத்தி அதை பொன் விளையும் பூமியாக மாற்றியதில் இந்தியர்களின் பங்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறது. ஏனெனில் அங்கு நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு சென்று அங்குள்ள மக்களுக்கு கடன்கள் கொடுத்து அவர்கள் காடுகளை விளைநிலங்களாக மாற்ற உதவி செய்தவர்கள் இந்தியர்கள். ஆனால், பின்னர் அங்கிருந்து இந்தியர்கள் வெளியேற்றப்பட்டார்கள். தற்போது அங்கு சூழ்நிலைகள் சரியாகி வருகிறது. ஆதலால் பல நாடுகள் அங்கு முதலீடுகள் செய்ய முன் வருகின்றன. ஒரு காலத்தில் இந்தியர்களின் உதவியால் பொன் விளையும் பூமியாக மாறிய மியன்மாரில் இருந்து தற்போது பீன்ஸ, பருப்பு வகைகள் ஆகியவைகளை இந்தியா இறக்குமதி செய்து வருகிறது. இந்திய மியன்மார் வர்த்தகம் தற்போது 1207 மில்லியன் டாலர்களாக இருக்கிறது (சுமார் 6000 கோடி ரூபாய் அளவில்). அங்கு ஸ்டீல் மற்றும மருந்துப் பொருட்களுக்கு ஏற்றுமதி வாய்ப்புக்கள் நிறைய இருக்கிறது.

No comments:

Post a Comment