Wednesday, March 7, 2012

ஏற்றுமதி உலகம்
சேதுராமன் சாத்தப்பன்


மிளகு ஏற்றுமதி

இந்தியாவில் மிளகு உற்பத்தி தென் இந்திய மாநிலங்களில் தான் அதிகம் இருக்கிறது. அதாவது குறிப்பாக கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் தான். கேரளா இந்திய உற்பத்தியில் 70 சதவீதத்திற்கு அதிகமாக  செய்து வருகிறது. இந்தியாவில் 75 வகையான மிளகு விளைவிக்கப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment