Friday, March 9, 2012


ஏற்றுமதி உலகம்
சேதுராமன் சாத்தப்பன்


உங்களுக்கு தெரியுமா?

இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதியாகும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் 47 சதவீதம் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் செய்பவர்களால் செய்யப்படுகிறது.

நாமக்கல்லிருந்து தற்போது அதிக அளவில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு முட்டைகள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.No comments:

Post a Comment