Saturday, July 19, 2014

இந்த ப்ளாக்கில் நீங்கள் எழுதிய பழைய ஏற்றுமதி பகுதிகளையும் படிக்க முடியுமா?

சுதாகர்
சென்னை


கேள்வி

இந்த ப்ளாக்கில் நீங்கள் எழுதிய பழைய ஏற்றுமதி பகுதிகளையும் படிக்க முடியுமா?


பதில்

ஏன் முடியாது? ப்ளாக்கில் வலது பக்கம் சென்றால் 2011ம் வருடத்திலிருந்து நான் எழுதியவற்றை படிக்கலாம். சென்று பாருங்கள்.

No comments:

Post a Comment